روانشناسی

من در این وبلاگ مطالبی در مورد روانشناسی خواهم گفت

منابع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی
نویسنده : - ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٦
 

1)) روانشناسی عمومی:

*1*زمینه روانشناسی هیلگارد1و2 (تالیف:اتکینسون وهیلگارد-ترجمه براهنی وهمکاران)

*2*زمینه روانشناسی1و2( تالیف :سانتراک-ترجمه: فیروز بخت)

*3*روانشناسی عمومی (حمزه گنجی-آخرین چاپ)

*4*روانشناسی یادگیری (تالیف :پارسا-انتشارات پیام نور)

(2) روانشناسی بالینی:

*1*روانشناسی بالینی(تالیف:فیرس وترال-ترجمه :فیروزبخت)

*2*روانشناسی بالینی(تالیف: شاملو)

*3*روانشناسی بالینی(تالیف:دکتر پریرخ دادستان ومحمود منصور)

*4*نشانه شناسی بیماریهای روانی(تالیف:پورافکاری)

*5*خلاصه روانپزشکی کاپلان-3جلدی(ترجمه: پور افکاری)  

*6*مشاوره وروان درمانی(تالیف:ساعتچی)

*7*آسیب شناسی روانی1و2(تالیف:دکترحسین آزاد)

*8* آسیب شناسی روانی (شاملو

(3) روانشناسی رشد:

*1*روانشناسی رشد(تالیف: جمعی از مولفان)

*2*روانشناسی رشد1و2(تالیف:برک-ترجمه:سید محمدی)

*3*روانشناسی ژنتیک1و2(تالیف:منصور)

*4*روانشناسی رشد(تالیف:جهرمی.احدی)

*5*روانشناسی رشد (تالیف:دکتر حسن احدی)

*6*پیشگامان رشد(تالیف: ویلیام سی کرین ترجمه فرید)

*7*رشد وشخصیت کودک(تالیف: ماسن و همکاران ترجمه مهشیدپاسایی)

(4) علم النفس:  

*1*علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی(تالیف:حسن احدی وبنی جمالی)

*2*روانشناسی شخصیت ازدیدگاه اسلامی(تالیف: دکتر اصغر احمدی)

*3*علم النفس(تالیف:صبحی وایروانی-انتشارات سنجش)

(5) زبان :

*1*متون اصلی هیلگارد(تالیف:کیانوش هاشمیان)

*2*متون روانشناسی به زبان انگلیسی(تالیف:جوادی وکدپور)

*3*متون روانشناسی(تالیف:سید یحیی محمدی-انتشارات ارسباران)

*4*504 وازه word1100high school vocabulary

(6) آمار وروش تحقیق:

*1*احتمالات وآمار کاربردی(تالیف:دکتر دلاور)

*2*روش تحقیق در روانشناسی وعلوم تربیتی(تالیف:دلاور)

*3*آمار وروش تحقیق(تالیف:حیدر علی هومن)

*4*شناخت روش علمی(تالیف:هومن)

*5*روش های آماری(تالیف:پاشا شریفی)

*6*روش های تحقیق در روانشناسی وعلوم تربیتی1و2(تالیف:بیابانگرد)

(7) فیزیولوزیک:

*1*روانشناسی فیزیولوژیک(تالیف:خدا پناهی)

*2*روانشناسی فیزیولوژیک(تالیف:کارلسون-ترجمه:پژهان)

*3*روانشناسی فیزیولوژیک(تالیف:باباپور وگروسی-انتشارات سنجش)

*4*انگیزش وهیجان(تالیف:خداپناهی)

*5*انگیزش وهیجان(تالیف:ریو-ترجمه:سید محمدی)

*6*انگیزش وهیجان(تالیف:ادوارد موری ترجمه براهنی)

 

 (8)  روانشناسی مرضی کودک وکودکان استثنایی

*1*روانشناسی مرضی-1جلدی(تالیف:دیویسون-ترجمه دهستانی)

*2*روانشناسی کودکان استثنایی(تالیف:میدانی فر)

*3*آموزش وپرورش کودکان استثنایی(تالیف:سیف نراقی ونادری)

*4*کودکان استثنایی(تالیف:کتفمن وهالابان-ترجمه مجتبی جوادیان)

*5*روانشناسی مرضی کودک1و2(تالیف:دکتر دادستان-انتشارات سمت)

*6*آْسیب شناسی روانی 1و2(تالیف:سیلگمن-ترجمه: سید محمدی)

*7*روانشناسی مرضی(تالیف ساراسون-ترجمه:نجاریان)


 
comment نظرات ()